Sauman leveyden ja syvyyden määrittäminen

Sauman oikeat mitat riippuvat käyttökohteesta (lattia, julkisivu jne.) Ja sauman odotetusta liikerasituksesta (tuuli, liikenne, lämpötilan vaihtelut jne.). Oikeiden mittojen käyttäminen on tässä yhteydessä välttämätöntä, jotta varmistetaan, että tiivistemassa voidaan levittää helposti ja että liimauspinta on riittävä.

Yleiset säännöt saumaukseen:

  • Sauman leveys: min. 5 mm ja max. 30 mm

  • Sauman syvyys riippuu sauman leveydestä

    • Liikuntasauma: sauman syvyys = ½ sauman leveys

    • Liitossauma: sauman syvyys = sauman leveys

Mitä tapahtuu, jos et noudata tätä sääntöä?

Liian syvät saumapaksuudet aiheuttavat lisäjännitystä saumaan ja johtavat puutteelliseen tartuntaan, vaikka lämpötilan vaihtelut olisivat pieniä. Ohuiden saumojen liimauspinta on liian pieni ja johtaa koheesion (tiivistemassan sisäinen sidos) heikkenemiseen. Tuloksena on kasvanut riski halkeilulle ja saumausmassan irtoamiseen rakenteesta.