Gevelvoegen

JULKISIVUSAUMAUS

Julkisivusaumamassat on suunniteltu tiivistämään julkisivuelementtien välisiä saumoja, kuten liittymiä ikkunoiden ympärillä, betonielementtien välisiä liitoksia tai julkisivupaneeleiden liittymiä. 

Saumamassalla estetään kosteuden, ilmavuotojen ja lian pääsy rakenteiden sisään. Pitkittynyt kosteus rakenteissa aiheuttaa homeriskin ja voi muodostaa terveyshaittana mm. ärsytys tai väsymysoireita rakennuksen käyttäjille. Lisäksi mahdollisten hajujen vuoksi yleinen viihtyvyys ja työnteon tehokkuus laskee. Kosteus rakenteissa aiheuttaa myös lämmöneristyskyvyn heikkenemistä, vaikuttaen suoraan rakennuksen energiankulutukseen.
 

Toimivien julkisivusaumojen hyödyt:

Julkisivusaumaus on oleellinen osa toimivaa julkisivurakennetta. Ehjillä saumoilla mm.

  • Estetään kosteuden, ilmavuotojen ja lian pääsy rakenteisiin
  • Ehkäistään kosteuden aiheuttamaa homeriskiä ja terveyshaittoja
  • Parannetaan yleistä viihtyvyyttä ja työnteon tehokkuutta (mm. ulkoilman hajujen ja vedontunteen vuoksi)
  • Varmistetaan rakenteiden lämmöneristyskyky, kosteus heikentää eristeiden toimivuutta
  • Saavutetaan esteettisesti miellyttävät julkisivurakenteet

 

JULKISIVUSAUMAMASSOJEN OMINAISUUDET

Julkisivusaumausten onnistuminen riippuu useasta tekijästä, kuten esimerkiksi oikeanlaisesta elementtien mitoituksesta, asennustyön valmistelusta ja huolellisuudesta, työmaan aikataulutuksesta. Yhtä tärkeää on käyttää laadukkaita, käyttötarkoitukseen soveltuvia saumausmassoja. Saumausmassoilta julkisivusaumauksissa vaaditaan mm. seuraavia ominaisuuksia:

•  Erinomaiset tartuntaominaisuudet julkisivuissa käytettäviin materiaaleihin, kuten betoniin, ikkunaprofiileihin ja metalleihin. 
•  Suuri liikkeensietokyky myös kylmillä keleillä
•  Erinomainen säänkestävyys tuulta, sadetta ja UV-säteilyä astaan
•  Helppo työstettävyys: ei valumista, pursotuksen helppous ja lyhyt säikeenmuodostus. Helppo työstettävyys kasvattaa työskentelynopeutta

IKKUNALIITOKSET

Ikkunaliitoksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota saumamassan tartuntaan eri ikkunamateriaaleille. Ikkunoissa käytetään tyypillisimmin puuta, PVC-muoveja ja  yhä useammin erityyppisiä pinnoitettuja alumiiniprofiileja. Tämä on otettava huomioon oikeaa saumausratkaisua valittaessa. Myös saumamassan päällemaalattavuus on joissain tapauksissa eduksi.

ELEMENTTISAUMAT

Tyypillisesti betonielementit ovat kooltaan suuria ja altistuvat korkeille lämpötilanvaihteluille. Tästä aiheutuu lämpöliikettä saumoihin, jolloin saumauksissa tulee käyttää korkean elastisuuden omaavaa saumamassaa. Lisäksi saumamassallalla tulee olla erinomainen tartuntakyky huokoisiin betonipintoihin.

Heikompien pintojen, kuten rappausjärjestelmien kohdalla on ehkäistä saumamassan aiheuttamaa rasitusta pinnoille. Pehmeämpi ja elastisempi saumamassa ehkäisee tartuntapinnoille aiheutunutta rasitusta. Silikoni tai silikaattirappauspinnoilla tulee tarkistaa tuotteen tartuntakyky.

SISÄSAUMAUKSET

Rakennuksen sisäpuolisissa saumoissa, kuten ikkunaliittymät, ei vaadita yhtä suurta UV-säteilynkestävyyttä tai liikkeensietokykyä. Rakenteiden sisäpuolisten liitosten tulee olla ilma- ja höyrytiiviitä, jolloin varmistetaan rakenteiden ja ilmanvaihdon toimivuus. Lisäksi sisäpuolisten saumojen tiiveydellä ehkäistään hajujen ja äänien kulkeutumista huonetilojen välillä.

Sisäsaumauksile asetetaan erityisvaatimuksia mm. tuotteiden sisältämien kemikaalien osalta, tuotteista ei kuivumisen aikana saa haihtua sisäilmaan hajuja tai terveysvaaroja aiheuttavia kemikaaleja.

OIKEAN SAUMAMASSAN VALINTA

Sisäsaumauksissa voidaan käyttää M1-päästöluokiteltuja, elementtisaumamassoja, Soudal suosittelee erityisesti sisäsaumaukseen kehitetyn Soudaseal 211 Interior-saumamassan käyttämistä, jolla on mahdollisimman pieni kemikaalirasitus (tina- ja ftalaattivapaa, RTS M1). Lisäksi tuote on erinomainen työstää, joka nopeuttaa asentamista.

Rakennusvaipan ulkopuolisissa julkisivusaumauksissa suositellaan käytettäväksi hybridipolymeerimassoja, kuten Soudaseal 215LM ja Soudaseal 228LM. Tuotteet ovat erittäin elastisia ja kestävät erinomaisesti säärasitusta. Lisäksi massat ovat hajuttomia eivätkä sisällä terveydelle haitallista isosyanaattia.

Kerrostalojen parkkihalleissa, varastoissa ym. paikoissa joissa on mahdollisuus polttoaineiden, öljyjen tms. kemikaalien altistumiselle, suositellaan käytettäväksi polyuretaanipohjaista Soudaflex 36FL-saumamassaa. 

Paloa osastoivien elementtien (mm. parvekkeet) saumauksissa käytetään elastista Soudaseal FR-palosaumamassaa. Katso palosaumauksissa tarkemmat käyttöohjeet teknisistä tiedoista.

SAUMAN MITOITUS, YLEISOHJEET

LEVEYS
Julkisivusaumoille on määritelty minimi- ja maksimileveys, joilla varmistetaan elementtisaumalle riittävä liikkumavara lämpölaajenememisen sallimiseksi. Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumanleveydet suunnitellaan ensisijaisesti RT-ohjekortin RT 82-10980 mukaisesti (saumanleveys 10-30mm - riippuen elementtien pituudesta). SOUDAL-tuotteiden ohjeelliset arvot saumanleveyksiin:

  • MIN. LEVEYS: 5mm 
  • MAX. LEVEYS: 30mm

SYVYYS
Julkisivusaumauksen syvyyden määrittää elementtisauman leveys. ​​​​​​Sauman täyttösyvyys on tärkeä mitoittaa oikein, jotta saavutetaan pitkäikäinen, kestävä lopputulos. ​Elastisen sauman jäykkyys kasvaa suoraan verrannollisesti sauman syvyyteen, jolloin liian paksulla saumalla ei riitä liikkeensietokyky ja rikkoutumisen riski (esim. halkeilu tai irtoaminen) kasvaa. Toisaalta liian ohut sauma voi venyä liikaa jolloin tuloksena on mahdollinen ratkeaminen.

  • SAUMAN SYVYYS = LEVEYS / 2 

Pienillä saumanleveyksillä (5mm) sauman syvyyden tulee kuitenkin tätä laskutapaa suurempi (5mm) jolla varmistetaan riittävä tarttuvuus saumattaville pinnoille. Täyttösyvyyksissä voidaan käyttää myös RT-ohjekortin RT 82-10980 mukaisia arvoja.

saumanmitoitus

MENEKKILASKURI

Saumalaskuri

Käytä laskuria arvioidaksesi saumausmassan menekkiä. Laskin antaa arvion tarvittavien pakkausten määrästä ilman hävikkiäarviota. 

Syötä laskuriin

1. Sauman leveys (mm), arvioi tarvittaessa keskimääräinen leveys

2. Täyttösyvyys (mm), sauman leveyden mukaisesti mitoitettuna

2. Saumattava pituus juoksumetreinä (m)

HUOM. paloa osastoivien rakenteiden saumauksissa tarkista min. täyttösyvyys teknisistä tuotedokumenteista tai asennusdetaljista.

SEALANTTABLE
Soudaseal 215LM Betoninharmaa 600ml
Hybridipolymeeri tiivistemassa, päällemaalattavissa
Soudaseal FR Valkoinen 600ml
Paloluokiteltu hybridipolymeerimassa
Soudaflex 36FL Betoninharmaa 600ml
Polyuretaanitiivistemassa, joka kestää kemikaaleja