Palokatkot

SOUDAL FIRE RANGE PALOKATKOTUOTTEET

SOUDAL FIRE RANGE palokatkotuotesarjan valikoimaan kuuluvat monipuoliset ETA hyväksytyt palokatkoratkaisut. Soudal Oy:n palvelut eivät rajoitu vain saatavilla oleviin tuotteisiin, vaan palvelukonseptiin kuuluvat palvelut helpottamaan urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä jälleenmyyjien työskentelyä.

Esittelyvideo Soudal Fire Range-tuotekonseptista ja palokatkotuotteiden asennuksesta

Scheme

MIHIN PALOKATKOJA TARVITAAN?

Rakennusten palo-osastointi on tärkeä osa passiivista paloturvallisuutta. Palo-osasto on rakennuksen osa, josta palossa syntyvien savukaasujen ja liekkien leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin. Osastoinnin tarkoituksena on vähentää henkilö- ja materiaalivahinkoja, mutta myös mahdollistaa pelastushenkilökunnalle lisäaikaa sammutustöihin.

Kun palo-osaston läpi joudutaan viemään talotekniikkaa, kuten sähköjohtoja, putkia tai kanavia yms. joudutaan läpiviennin kohdalle tekemään palokatko. Palokatkolla tiivistetään läpivienti ympäröivän rakenteen palo-osastointia vastaavaksi. Palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta. 

Palokatkot jaetaan, kaapeli-, putki- ja muihin teknisiin läpivienteihin kuten sähkörasiaupotuksiin. Palokatkot käsittävät myös rakenteiden tai sen osien saumaukset kuten ovikarmien, huoltoluukkujen, seinärakenteen liitosten tai välien tiivistämiset.

E = savukaasutiiveys

I = lämmöneristävyys

60 = aika minuutteina

 

Fire

KUKA VOI ASENTAA PALOKATKOJA?

Palokatkon saavat asentaa ainoastaan koulutuksen saaneet asentajat. Palokatkoja asentavien yritysten tulee lisäksi kouluttaa asentajansa riittävästi esimerkiksi kisällinkoulutuksen avulla tai muuten varmistua siitä, että asennustyötä tekevät ovat perehtyneet käytettävän tuotteen ominaisuuksiin tai asennustyön vaatimuksiin.

Soudal Oy kouluttaa palokatkoja asentavaa henkilöstöä ympäri Suomen. Koulutus on mahdollista järjestää tapauskohtaisesti työmaalla, jälleenmyyjien tiloissa tai etänä. Suosittelemme palokatkoja asentaville henkilöille myös Eurofins-henkilösertifiointia.

Kysy lisää palokatkokoutuksesta teknisestä tuesta!

Palomansetit

PALOMANSETIT SOUDAL AF MULTI COLLAR, C COLLAR

Multi Collar ja C Collar-palomansetit ovat tarkoitettu haastavien putkiasennusten palokatkoihin. Tuotteiden avulla voidaan palokatkot toteuttaa esim. vierekkäisten muoviputkien ympärille, nurkka-asennuksiin tai rakenteita vasten kääntyvien muoviputkien ympärille.

Tuotetiedot, kuten tekniset tuoteselosteet, ETA-arviointiraportit ja suoritustasoilmoitukset Multi Collar ja C Collar-palomanseteille on saatavissa linkin takaa: Tuotetiedot

SUUNNITTELUMATERIAALIT

SOUDAL FIRE RANGE -palokatkotuotteiden suunnittelumateriaali on saatavilla ProdLib -suunnittelukirjastosta. Palvelusta löytyy aina ajantasaisimmat detaljit sekä suunnittelutieto. Mikäli detaljipankista ei suoraan löydy soveltuvaa palokatkoratkaisua, suunnittelupalveluna Soudal pystyy laatimaan rakennekohtaisia detaljeja ja ehdottamaan parhaiten soveltuvaa ratkaisua.