SISÄILMALUOKITUKSET

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, laite, mittari

Kuvaus luotu automaattisesti

M1-luokitus

M1-luokitellut tuotteet täyttävät Rakennustietosäätiön asettamat sisäilmapäästöjen vaatimukset. M1-luokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOCt), formaldehydin ja ammoniakin päästöille, lisäksi arvioidaan tuotteen hajun hyväksyttävyys. Hyväksynnät voit tarkistaa Rakennustietosäätiön verkkosivuilta.

Tuotteet, joilla M1-luokitus:

 • Silirub+ S8100
 • Multibond MS35
 • Soudaseal 211
 • Soudaseal Supertack
 • Soudaseal 228LM
 • Soudaseal 215LM
 • Fix All Flexi
 • Fix All High Tack
 • Fix All X-Treme Express
 • Acryrub LE
 • Soudafoam Genius -18°C
 • Soudafoam Gun -18°C
 • Flexifoam Gun -10°C
 • Soudafoam MAXXX 87
 • Soudafoam Gun Low Expansion
 • Soudafoam 2K Xtra
 • Soudafoam SMX Gun
 • Soudabond Turbo
 • Soudabond Easy
 • Firecryl FR
 • Soudaseal FR
 • Acryrub FR JS
 • Acryrub FR PS
 • Soudagraphite FR
 • Soudacompound FR
 • Soudafoam FR HY
 • Soudatight SP
 • Soudatight LQ
 • Soudatape Facade 25m
 • Soudatape Connect 60mm x 40m
 • Soudatape Flex 25m

 

Be more aware of the products you use - PENOSIL Global

EC1 Plus

EC1 Plus on eurooppalainen rakennusmateriaalien sisäilmaluokitus. Luokituksen omaavista tuotteista mitataan mm. ympäröivään sisäilmaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä.

Tuotteet, joilla EC+ -luokitus:

 • Silirub 2
 • Silirub 2/S
 • Silirub+ S8100
 • Silirub Cleanroom
 • Multibond MS35
 • Soudaseal 211
 • Soudaseal 270HS
 • Soudaseal Supertack
 • Soudaseal 2K
 • Soudaseal 228LM
 • Soudaseal 215LM
 • Soudaseal Cleanroom
 • Fix All Flexi
 • Fix All High Tack Clear
 • Fix All High Tack
 • HMX Facade Pro
 • HMX Paint Pro
 • HMX Sanitary Pro
 • Acryrub
 • Acryrub SWS
 • Acryrub LE
 • Acryrub Cleanroom
 • Soudafoam Genius -18°C
 • Flexifoam Gun -10°C
 • Soudafoam SMX Gun
 • Soudabond Turbo
 • Soudabond Easy
 • Soudabond Construct
 • Firesilicone B1 FR
 • Firecryl FR
 • Soudaseal FR
 • Soudafoam FR HY
 • Soudatight Hybrid
 • Soudatight SP
 • Soudatight LQ
 • Purocol
 • Purocol Express
 • T-Rex Montage Recycled Heavy
 • T-Rex Montage Recycled Light

 

YMPÄRISTÖLUOKITUKSET

Icon

Description automatically generated

Ecolabel “Joutsenmerkki”

Tuotteet jotka on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuskohteissa löytyvät Joutsenmerkin rakennustietokannasta. Joutsenmerkitty rakennuskohde asettaa vaatimuksia mm. rakennuksen energiankulutukselle, sisäilmalle, rakentamisprosessin 

laadunhallinnalle ja talossa käytettäville kemiallisille ja kiinteille rakennustuotteille ja -materiaaleille.

Tuotteet, joita voidaan käyttää Joutsenmerkki kohteissa:

 • Silirub 2
 • Silirub+ S8100
 • Silirub Cleanroom
 • Soudaseal 211
 • Soudaseal 228LM (ulkona ja sisällä)
 • Soudaseal 215LM (ulkona)
 • Soudaseal Cleanroom
 • Fix All Flexi
 • Fix All High Tack Clear
 • Fix All High Tack
 • Fix All Turbo
 • HMX Facade Pro
 • HMX Paint Pro
 • HMX Sanitary Pro
 • Acryrub LE
 • Acryrub Cleanroom
 • Repair Express
 • Cement Repair
 • Aquafix
 • Gasketseal
 • Soudafoam SMX Gun
 • Gun&Foam Cleaner
 • Firesilicone B1 FR
 • Firecryl FR
 • Soudaseal FR
 • Acryrub FR PS
 • Soudagum FR
 • Soudacompound FR
 • Backing
 • Fire Board Pro
 • Soudacollar P FR
 • Putty Cord FR
 • Vapourseal
 • Soudafalt
 • Soudagum Hydro
 • Soudatape Facade 25m
 • Soudatape Connect 60mm x 40m
 • Soudatape Flex 25m
 • Puuliima PRO 30D
 • T-Rex Montage Recycled Heavy
 • T-Rex Montage Recycled Light

 

EDGE and LEED Certification - The Central American Group

LEED

LEED on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta.
 

EPD-ympäristöseloste

EPD-ympäristöselosteella (Environmental Product Declaration) esitetään laskelma tuotteen elinkaarivaikutuksista EN 15804:2012 standardin mukaisesti. Luokitus huomioi mm. ilmaston läpenemisen, otsonikadon, happamoitumisen, rehevöitymisen, uusiutumattomat mineraali- ja energiavarat. Ympäristöselosteen avulla rakennusurakoitsijat, rakennuttajat ja suunnittelijat ymmärtävät paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä.

 

MED-HYVÄKSYNTÄ

Kuva, joka sisältää kohteen torni

Kuvaus luotu automaattisesti

MED-hyväksyntä “ruorimerkki”

Ruorimerkkiä kantava tuote täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n paloturvallisuusvaatimukset. IMO:n suositukset sisältyvät EU:n laivanrakennusdirektiiviin (MED), jonka säädösten mukaisuuden Ruorimerkki merenkulun laitteissa tai aineissa osoittaa. Mikäli alus purjehtii Euroopan Unionin lipun alla, tuotteen tulee olla EU:n laivavarustedirektiivin (Marine Equipment Directive) mukaisesti MED-hyväksytty.

Tuotteet, joilla “ruorimerkki”:

 • Fix All High Tack
 • Fix All Turbo

 

ELINTARVIKEHYVÄKSYNNÄT

ISEGA

ISEGA elintarvikehyväksyttyjä liima- ja saumausmassoja voidaan käyttää turvallisesti elintarviketeollisuudessa, esimerkiksi seinä- ja lattiasaumoissa tms. yrityksissä, jotka valmistavat ja käsittelevät elintarvikkeita. Suora kosketus elintarvikkeisiin ei kuitenkaan ole suositeltavaa.

Tuotteet, joilla ISEGA elintarvikehyväksyntä:

 • Silirub+ S8100
 • Soudaseal 228LM
 • Fix All Flexi
 • Fix All Crystal
 • Fix All High Tack
 • Fix All Turbo

 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, merkki, clipart-kuva

Kuvaus luotu automaattisesti

NSF/ANSI 51

NSF/ANSI 51 hyväksyntä asettaa materiaalien hygieniavaatimukset kaupallisiin elintarviketeollisuuden laitteisiin. Vaatimukset perustuvat Yhdysvaltain FDA: n määräyksiin. Hyväksyntää käytetään elintarviketeollisuuden laitteiden komponenttien, kuten muovimateriaalien, letkujen, tiivistemassojen, tiivisteiden, venttiileiden ja muiden esineiden, jotka on tarkoitettu elintarviketeollisuuten tai ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Tuotteet, joilla NSF H1- elintarvikehyväksyntä:

 • All in one - Genius spray
 • Lubricate All - genius spray

 

FDA CFR 21 - 177.2600

CFR 21 - §177.2600 (e) on Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston vaatimus kumituotteille, jotka on tarkoitettu toistuvaan käyttöön kosketuksessa vesipitoisten elintarvikkeiden kanssa. 

CFR 21 - §177.2600 (f) Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston vaatimus kumituotteille, jotka on tarkoitettu toistuvaan käyttöön rasvaisten elintarvikkeiden kanssa,

Toistuvaan käyttöön tarkoitettuja kumituotteita voidaan turvallisesti käyttää elintarviketeollisuuden valmistuksessa, pakkaamisessa, jalostuksessa, käsittelyssä, kuljetuksessa tai säilyttämisessä.

 

TUOTTEIDEN VAATIMUKSENMUKAISUUS

Kuva, joka sisältää kohteen nuoli

Kuvaus luotu automaattisesti

CE-merkintä

Merkintä, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset.

 EN 15651-1: julkisivun saumausmassat

Julkisivusaumat

 • F-INT (interior) -> sisäsaumaukset
 • F-EXT-INT (interior & exterior) -> sisä- ja ulkosaumaukset

Soveltuvuus kylmiin olosuhteisiin:

 • CC (-30°C)

Max. Saumanliike (%):

 • 25 – 20 – 12,5 – 7,5

Elastinen kerroin (Low/High modulus)

 • LM – HM

 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

EN 15651-3: saniteettitilan tiivistysmassat

Saniteettitilan saumat
S = suurempi kutistuminen
XS = rajoitettu kutistuminen

Homeenkestävyys:
1 – 2 – 3
1 = paras kestävyys
3 = matalin kestävyys

 

DoP – suoritustasoilmoitus

Tuotevalmistajan asiakirja CE-merkityn tuotteen ominaisuuksista ETA-arvoinnin tai hEN-standardin mukaan.  http://dop.soudal.com/

Huomioitavaa: Kaikki tällä sivulla annetut ohjeistukset on annettu hyvässä uskossa perustuen testauslaitosten annettuihin tietoihin. Koska erilaisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme varmistamaan tuotehyväksynnän / sertifikaatin soveltumisen käyttökohteeseen. Soudal pidättää oikeuden muuttaa tätä sivua ilman erillistä ilmoitusta.