KOULUTUSVAATIMUS

Euroopan unioni on asettanut 4.8.2020 di-isosyanaatteja koskevan rajoituksen, joka perustuu EU:n kemikaaliturvallisuutta käsittelevään REACH-asetukseen. (kemikaalien rekisteröinti, arvioinnista, lupamenettelyt ja rajoitukset). Asetuksessa on täsmennetty sellaisten di-isosyanaattien (yksinään tai seoksissa), joiden pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia, teollisuus- ja ammattikäyttäjiä koskevat merkintä- ja koulutusvaatimukset.

Tuotteiden teollisuus- ja ammattikäyttäjien tulee suorittaa polyuretaanituotteiden käyttökoulutus 24.8.2023 alkaen. Tuotteiden sisältämät di-isosyanaatit voivat aiheuttaa astmaa, ihottumaa tai herkistymistä, jolloin tuotteiden turvalliseen käyttöön tulee kiinnittää erityishuomioita. Työnantajien velvollisuus on varmistaa että tarvittava koulutus on suoritettu ja pidettävä rekisteriä koulutuksen suorittaneista.

Vaatimus koskee polyuretaanivaahtoja, PUR-pohjaisia liimoja, saumaustuotteita sekä erilaisia pinnoitteita.

ISOSYANAATTIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ.PNG

OSALLISTU KOULUTUKSEEN

Isosyanaattituotteiden käyttökoulutuksia järjestää verkkokurssina esim. ISOPA. Koulutus koostuu kahdesta moduulista, materiaalista ja loppukokeesta. Ja se kestää noin 30min. Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat:

  • Mitä di-isosyanaatit ovat?
  • Kuinka herkistyminen voi aiheutua
  • Henkilökohtainen terveys
  • Hätätoimenpiteet
  • Turvallinen käyttö
  • Kansalliset vaatimukset

Koulutuksen pääsee suorittamaan linkistä VELOITUKSETTA koodilla FEICA_21_C22: https://isopa-aisbl.idloom.events/048-fi

Suoritetusta koulutuksesta myönnetään sertifikaatti, joka on voimassa 5 vuotta. Sertifikaattinumerolla pystytään varmentamaan käyttäjien voimassaoleva koulutus idloom-palvelun kautta: https://passport.events/verify

REACH-ASETUS

REACH-asetus tarkoittaa Euroopan unionin asetusta kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista. Asetus koskee kaikkia kemiallisia aineita, seoksia ja esineitä ja sen tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä edistää turvallisempien kemikaalien käyttöä. 

Asetus tuli voimaan 1.6.2007 ja sen avulla yhtenäistettiin EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tämän jälkeen REACH-asetusta on päivitetty useaan kertaan.

REACH-asetus koskee useimpia yrityksiä EU:n alueella. Asetuksen pääperiaatteina yritysten tulee kerätä tietoja aineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista, arvioida aineen vaarat ja riskit sekä toimittaa tiedot EU:n kemikaaliviraston (ECHA) kemikaalirekisteriin.

Viranomaiset (Tukes), käyttävät rekisteröintitietoja arvioidessaan aineita. Viranomaiset selvittävät, aiheuttaako aine riskiä terveydelle tai ympäristölle. Jos aiheutuvia riskejä ei voida hyväksyä, EU voi kieltää tai rajoittaa aineiden, seosten ja esineiden valmistusta, myyntiä tai käyttöä. Haitallisimpien aineiden käyttöön vaaditaan lupa.

 

DI-ISOSYANAATTIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

Di-isosyanaatteja käytetään kemianteollisuudessa mm. muovien raaka-aineina, kovettimina sekä polyuretaanituotteiden komponenttina. Polyuretaaneja käytetään pinnoitteissa, eristeissä, saumavaahdoissa sekä saumamassoissa. Isosyanaateille työssään voivat altistua mm. rakennusten viimeistelytyöntekijät, maalarit sekä prosessityöntekijät.

Isosyanaatit on CLP-asetuksen mukaisesti määritelty mm. ärsyttäväksi ihoa, aiheuttavan allergisia iho- tai  hengitysreaktioita, aiheuttavan astmaoiraita ja olevan haitallista hengitettynä. Di-isosyanaatit ovat tunnettu ammattiastmaa aiheuttava kemikaaliryhmä. Ihon tai hengitysteiden herkistymisen raja-arvoa ei kuitenkaan tunneta ja niitä voi aiheuttaa pienikin altistuminen.

Tämän vuoksi isosyanaatteja sisältävien rakennuskemikaalien käyttäjien tulee kiinnittää erityistä huomioita käyttöturvallisuuteen. Paljaan ihon altistuminen on estettävä ja henkilönsuojainten (suojavaatetus, kasvojen suojaus, suojakäsineet) käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Noudata aina isosyanaatteja sisältäviä tuotteita käytettäessä tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.

 

VAIHTOEHTOISET, ISOSYANAATTIVAPAAT MENETELMÄT

Koulutusvaatimus koskee ainoastaan yli 0,1p-% di-isosyanaatteja sisältäviä tuotteita, kuten polyuretaanivaahtoja, polyuretaanipohjaisia saumamassoja tai liimoja. SOUDAL on jo vuosia valmistanut vaihtoehtoisia, turvallisempia menetelmiä käytettäväksi rakentamisessa.

 

 

SOUDAFOAM GUN SMX-saumavaahto

Soudafoam SMX on korkealuokkainen 100% isosyanaattivapaa 1-komponenttinen vaahto. Käyttöturvallinen, ei vaadi isosyanaattituotteiden käyttökoulutusta. Sopii myös Joutsenmerkkiä hakeviin rakennuskohteisiin.

Soudafoam Gun SMX
SOUDASEAL-saumamassat

SOUDASEAL-tuotteet ovat kehitetty rakennusten ulkopuolisten julkisivuliitosten sekä sisäpuolisten rakenneliittymien saumauksiin. Tuotesarjasta löytyy M1-päästöluokitellut, ftalaattivapaat ratkaisut sisäsaumauksiin, parhaan elastisuuden tuotteet julkisivuliitosten saumoihin sekä erinomaisen työsettävyyden tuotteet sekä sisä- että ulkosaumoihin. 

Soudaseal 215LM
Fix ALL-tuotteet liimauksiin ja tiivistyksiin

Fix ALL-tuotesarjasta löytyy parhaat ratkaisut mm. nopeutta vaativiin liimauksiin, elastisiin saumaustöihin, äärimmäistä tarttuvuutta vaativiin liimauksiin sekä läpinäkyviin saumaus- ja liimausasennuksiin. Tuotteet ovat isosyanaattivapaita, hajuttomia ja erittäin monikäyttöisiä sisä- ja ulkoasennuksiin.