JULKAISIJA

Soudal N.V., Turnhout, Belgium

Edustaja:

Vic Swerts, Dirk Coorevits, Bart Moonen, Jurgen Vandervelden.

Osoite:

Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14 42.42.31
Fax.: +32 (0)14 42.65.14
Web: www.soudal.com

Kaupparekisteri:

RPR Turnhout, BE BE 0404.914.028

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Pääsysi ja käyttösi tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin sovelletaan seuraavia ehtoja.

Tämän sivuston sisältö on suojattu sovellettavilla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla.

Vastuut

Soudal pyrkii kohtuullisesti toimittamaan täsmällisiä ja ajantasaisia ​​tietoja tällä sivustolla. Soudal ei kuitenkaan anna mitään suoria tai epäsuoria lausuntoja tai takuita, jotka liittyvät toimitettuihin tietoihin. Tämän sivuston tiedot annetaan vain tiedottamiseksi Soudalin tuotteista ja palveluista. Koska tuotteidemme mahdollisuudet ja käyttöolosuhteet ovat moninaiset ja me emme voi vaikuttaa niihin, käyttäjän velvollisuus on varmistaa, että suunniteltu käyttö on hyvän tavan, sovellettavien lakien ja määräysten mukaista. Siksi emme voi missään tapauksessa olla vastuussa tuotteidemme käytöstä, mikä ei esimerkiksi ole käyttäjän maassa sovellettavan lainsäädännön ja määräysten mukaista.

Jos tarvitset tietoja käytöstä tai tuotteen soveltuvuudesta, ota meihin yhteyttä. Tuotteisiin liittyvät tekniset tiedot ovat alan ammattilaisten käyttöön heidän oman harkintansa mukaan, eivätkä ne koske minkään tuotteen käyttöä yhdessä minkään muun aineen kanssa tai missään prosessissa.

Soudal pidättää oikeuden lisätä, poistaa tai muuttaa tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Hyväksyt, että kaikki tämän verkkosivuston ja sen sisällön käyttö ovat omalla vastuullasi. Tämä sivusto voi tarjota linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Soudal ei ole vastuussa tällaisilla sivustoilla olevien tietojen paikkansapitävyydestä tai muista tiedoista, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat pääsystäsi näille sivustoille. Linkit muille sivustoille ovat aina omalla vastuullasi.

 

YLEISET MYYNTIEHDOT SOUDAL OY 17.8.2023

 

Yleistä

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Soudal Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja sen asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) välisiin toimituksiin, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.  Mikäli Myyjä on antanut Ostajalle tarjouksen, kauppaa koskeva sopimus syntyy, kun Ostaja on hyväksynyt tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun Myyjä on vahvistanut Ostajan tilauksen tai toimittanut tilatut tuotteet.

Hinnat ja maksuehto

Myyjän ilmoittamat hinnat ovat arvonlisäverottomia nettohintoja, vapaasti Vantaan varastossa. Arvonlisävero toimitetaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Tuotteet toimitetaan alkuperäisissä tehtaan pakkauksissa, pienimmän yksittäisen toimituserän ollessa yksi pakkaus (esim. 12kpl/ltk) Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, Myyjän antamat tarjoukset ovat voimassa 30 päivää niiden antopäivästä lukien. Myyjä pidättää oikeudet hintamuutoksiin mikäli raaka-aineiden tmv. kustannusten hinnoissa tulee +-3% muutoksia.

Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Myyjä pidättää oikeuden veloittaa ostajalta mahdollisia lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat ostajan tai kolmannen osapuolen toiminnasta tilaukseen tai toimitukseen liittyen (esim. tehdastilausten varastointi Vantaalla). Tällaiset lisäkustannukset voidaan veloittaa ilman Ostajan erillistä hyväksyntää.

Noudot laskutetaan heti kun tilaus on käsitelty, vaikka tilausta ei ole vielä noudettu asiakkaan toimesta.

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei muuta erikseen ole sovittu. Laskua koskevat reklamaatiot on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Tilaukset ja toimitukset

Ellei toisin ole sovittu, toimitusehtona on ”DAP” (Incoterms 2010). Tuotteet toimitetaan alkuperäisin, täysin tehtaan pakkauksin (esim. 12kpl pahvilaatikko). Tehdastoimitus- ja jälkitoimitustuotteissa toimitusaika-arvio ilmoitetaan tilausvahvistuksella. Myyjän toimiessa tavaran rahdin tilaajana, Myyjä varaa oikeuden laskuttaa (myös myyjästä riippumattomat) rahdintoimittajan lisäpalvelut Ostajalta.

Lisäpalveluhinnasto (alv 0%):

Avisointi (esim. soitto ennen toimitusta)                                                  20€

Takalaitapurku (suuret, yli 3000kg toimitukset)                                       150€

Nouto virka-ajan ulkopuolella (klo 6.00-8.00; 16.00-18.00)                    50€

Lämmin kuljetus                                                                                      20% perusrahdin päälle

Luovutus/vastaanotto rahtiterminaalissa                                                 10€

Aikataulutettu jakelu                                                                                100€

Turha jakelukäynti                                                                                   100€

Ostajan tulee vastaanoton yhteydessä tarkistaa toimitetut tuotteet, havaitusta vahingosta tai muista puutteista on ilmoitettava välittömästi Myyjälle sähköpostitse sekä tehtävä kirjallinen huomautus rahtikirjan molempiin kappaleisiin, jotka rahdinkuljettaja kuittaa. Rahtikirja tulee toimittaa Myyjälle skannattuna sähköpostitse.  Toimituksia koskevat reklamaatiot on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Tuotteiden palauttaminen

Myyjä vastaanottaa palautukset vain erityisestä syystä. Palautuksista tulee sopia Myyjän edustajan kanssa etukäteen ja seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Palautettavien tuotteiden tulee olla täysin myyntikuntoisia ja niissä tulee olla väh. puoli vuotta myyntiaikaa jäljellä. Palautettavaksi hyväksytyistä tuotteista Myyjä hyvittää 80 prosenttia tuotteen laskutetusta hinnasta. Palautuksen rahdin ym. kulut maksaa Ostaja. Tehdastoimitustuotteita tai asiakkaalle erikseen valmistettuja tuotteita koskevia palautuksia Myyjä ei vastaanota tai hyvitä takaisin lainkaan.

Tuotetiedot ja käyttöturvallisuus

Tuotteen ostajan ja käyttäjän on aina ennen käyttämistä tutustuttava tuotetta koskeviin dokumentteihin kuten teknisiin selosteisiin ja käyttöturvatiedotteisiin ym. ohjeisiin huolellisesti. Dokumenteissä esitetyt tiedot on annettua julkaisupäivänä parhaan tiedon mukaisesti, eivätkä ne vapauta tuotteen käyttäjää vastuusta varmistaa tuotteen sopivuus kussakin käyttötilanteessa. Epävarmoissa tapauksissa Ostajan tulee ottaa yhteys Myyjän asiakaspalveluun. Tuotteiden ilmoitetut käyttöiät ovat ohjeellisia. Käyttöikään vaikuttaa tuotteen käsittely jaa varastointi sekä mahdollisesti muut Myyjän kontrollin ulkopuoliset tekijät.

Tuoteneuvonta

Myyjän tekniset asiantuntijat ja muu henkilöstö ovat Ostajan apuna ratkaistaessa teknisiä ja muita tuotteisiin liittyviä kysymyksiä. Heidän antamansa suulliset ja kirjalliset neuvot ja ohjeet on annettu vain yleiseksi opastukseksi, eivätkä ne velvoita Myyjää mihinkään takuuseen tai vastuuseen taikka vapauta Ostajaa tai tuotteen käyttäjää vastuusta koskien työn suoritusta tai sen lopputulosta, eivätkä velvollisuudesta varmistua tuotteen sopivuudesta käyttötarkoitukseen kussakin tapauksessa.

Myyjän vastuu

Mikäli toimitus viivästyy tai se on joltakin osin virheellinen, Ostajan on reklamoitava asiasta Myyjälle viipymättä, viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tai arvioidusta toimitusajasta. Tuotteessa olevasta viasta tai puutteesta, jota ei ole voitu huomata mainitun määräajan puitteissa, Ostajan on havainnon tehtyään välittömästi ilmoitettava siitä Myyjälle sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin lisävahinkojen välttämiseksi. Myyjä vastaa ainoastaan tuotteen laadusta, ja siitä että tuote on ominaisuuksiltaan tuoteselosteiden ym. dokumentaation mukainen. Myyjä ei anna mitään takuuta tuotteelle, mikäli sellaisesta ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Myyjä ei vastaa suoritetusta työstä tai lopputuloksesta, niistä ollen vastuussa suunnittelija, urakoitsija, työn suorittaja tai ym. taho. Myyjän korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään toimitetun tuotteen arvonlisäverottomaan myyntihintaan. Myyjä ei vastaa väärään käyttötarkoitukseen, väärästä käsittelystä tai varastoinnista, vääristä käyttöolosuhteista tmv. myyjästä riippumattomata syystä aiheutuneista vahingoista. Myyjä ei myöskään vastaa välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai tuotannon vähenemisestä tai tai muusta seurannaisvahingosta. Myyjä ei myös vastaa tuotteen muulle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta. Toimituksen viivästymisen osalta Myyjän vastuu rajoittuu kuuteen (6) prosenttiin tuotteen kauppahinnasta.

Ylivoimainen este (Force Majeure)

Myyjä ei ole vastuussa viivästymisestä eikä velvollinen täyttämään ehtojen mukaista sopimusta, mikäli odottamattomat olosuhteet esim. pandemia, luonnonkatastrofi, tulipalo, laajat tuotantohäiriö, kone ym. vaurio, lakko, työsulku, boikotti, sota, liikekannallepano, mellakka, kapina, vienti- tai tuontikielto, valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden puute, liikennehäiriö, yleinen raaka-aineiden puute, energialähteiden rajoitukset estävät tilauksen tai toimituksen täyttämisen tai muu vastaava Myyjään tai sen alihankkijaan vaikuttava, Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva ylivoimainen este estää sopimuksen täyttämisen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, Myyjän kotipaikan alioikeudessa Suomen lakia noudattaen.